Ελαστογραφία

Τι είναι η ελαστογραφία;

Η ελαστογραφία είναι μια εξέταση που χρησιμοποιεί ανώδυνες δονήσεις χαμηλής συχνότητας για να ελέγξει την ελαστικότητα των οργάνων του σώματός σας. Όταν οι ιστοί δεν έχουν ελαστικότητα και είναι δύσκαμπτοι, μπορεί να σηματοδοτεί ασθένεια, ειδικά στο ήπαρ.

Ποιος είναι ο σκοπός της ελαστογραφίας;

Η ελαστογραφία διενεργείται στα πλαίσια μαστολογικού ελέγχου. Διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:

  • Την ελαστογραφία τάσης (Strain ελαστογραφία): Ο ακτινολόγος πιέζει ελαφρά το μαστό στο σημείο που διερευνάται το εύρημα, χρησιμοποιώντας τον ειδικό ηχοβολέα, έτσι σχηματίζει όλη τη δομή του μαστού.
  • Την ελαστογραφία με κύματα διατμίσεως (ShearWave Ελαστογραφία): Ο υπερηχοτομογράφος δημιουργεί κύματα υπερήχων που μεταδίδονται κάθετα και σχηματίζει μια συνηθισμένη εικόνα.

Η διαφορά τους είναι ότι ο ακτινολόγος δεν πιέζει την κεφαλή των υπερήχων, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανάμειξη του ανθρωπίνου παράγοντος στο αποτέλεσμα της εξέτασης. Συνεπώς πραγματοποιούνται πιο αντικειμενικές μετρήσεις, με τη δυνατότητα σύγκρισης παρακολούθησης σε κάθε εξέταση.

Η ελαστογραφία διενεργείται και για τον έλεγχο του θυρεοειδούς αδένα και αποτελεί συμπλήρωμα στο υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς. Παράλληλα, ελέγχει και για όζους θυρεοειδούς.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ελαστογραφίας;

Η χρησιμότητα των υπερήχων είναι σημαντική και αναμφισβήτητη, καθώς συμβάλλουν στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση ιστολογικών βλαβών. Η ελαστογραφία δίνει στον Ιατρό τη δυνατότητα να εκτιμήσει τα μηχανικά χαρακτηριστικά μιας αλλοίωσης.

Είναι επιβεβαιωμένο ότι οι κακοήθεις όγκοι χαρακτηρίζονται από αυξημένη σκληρότητα σε σχέση με τους περιβάλλοντες ιστούς. Η ελαστογραφία είναι σε θέση να αποκαλύψει εάν μία αλλοίωση είναι σκληρή ή μαλακή, καταλήγοντας στο συμπέρασμα του εάν πρόκειται για καλοήθη ή όχι. Υπό συνθήκες όμως, ενδέχεται να επηρεαστεί από τους περιορισμούς που ισχύουν γενικά στην υπερηχοτομογραφία γενικά. Επίσης, το υπό μελέτη όργανο παίζει και αυτό ρόλο στην αξιοπιστία της.

Όσον αφορά τον μαστό, η σημασία της είναι τεράστια, καθώς αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της υπερηχοτομογραφίας μαστού. Βοηθάει στη διαφορική διάγνωση ανάμεσα σε καλοήθεις και κακοήθεις αλλοιώσεις και στον επανέλεγχο περιπτώσεων με αρνητική βιοψία. Επιπλέον, μειώνει τις ψευδώς αρνητικές περιπτώσεις. Πρόκειται για αλλοιώσεις με καλοήθη υπερηχολογικά χαρακτηριστικά, που εν τέλει βάσει της βιοψίας απεδείχθησαν κακοήθεια μαστού.

Και στην περίπτωση του θυρεοειδούς προσφέρει σημαντική βοήθεια. Ναι μεν δεν αντικαθίσταται η βιοψία, ωστόσο εκτιμώνται υπερηχολογικά οι όζοι. Παράλληλα, χρησιμοποιείται στον επανέλεγχο όζων με αρνητική βιοψία λεπτής βελόνας, ώστε να συμβάλει έγκαιρα στην εκτίμηση αλλαγής των χαρακτηριστικών ενός όζου.

Πώς γίνεται η ελαστογραφία;

Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η ελαστογραφία εξαρτάται από τον τύπο της. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα βασικά βήματα που ισχύουν είναι τα εξής:

  • Ο Ιατρός εφαρμόζει ένα διαυγές τζελ με βάση το νερό στο δέρμα, για να βοηθήσει στη μείωση της τριβής.
  • Μετακινεί Τον ηχοβολέα γύρω από το δέρμα του προς εξέταση οργάνου.
  • Ο ηχοβολέας στέλνει ανώδυνα κύματα χαμηλής συχνότητας στο σώμα.
  • Οι δονήσεις χτυπούν το όργανο και αναπηδούν, στέλνοντας πληροφορίες σε έναν υπολογιστή.
  • Ο υπολογιστής μετατρέπει τις πληροφορίες σε εικόνα του οργάνου.
  • Ο Ιατρός μπορεί να δει το μέγεθος, το σχήμα και τη συνοχή του οργάνου — συμπεριλαμβανομένης της ακαμψίας ή εάν είναι γεμάτο με υγρό.

Να σημειωθεί πως δεν έχουν διαπιστωθεί κίνδυνοι ή απειλητικές συνέπειες για τη ζωή του ασθενούς.

Επικοινωνήστε με το πρότυπο Πολυιατρείο Mother and Woman Clinic και κλείστε άμεσα το δικό σας ραντεβού. Τα αρμόδια, ανά περίπτωση, τμήματα (ΠαθολογικόΜαστολογικόΕνδοκρινολογικόΓυναικολογικό κ.α.) θα σας καθοδηγήσουν αναλόγως, με στόχο την εφαρμογή ενός εξατομικευμένου πλάνου θεραπείας.